VEKTKALKULATOR

Her kan du beregne vekten av en ferdig trykksak ved å angi format, gramvekt og antall sider.