Håndbøker

Vi lager håndbøker som er tilpasset bruk i et tøft miljø innenfor skipsfart, offshore industri, fiskeoppdrett og flere. Slike bøker blir brukt på forskjellig vis, derfor tilbyr vi flere typer innbindinger.

Enkelte bøker blir laget slik at det er lett å skifte ut deler av innholdet ved en revisjon, men samtidig være så robuste at ikke noen ark kan løsne eller dette ut. Her brukes det spesielle ringer som tåler å bli tråkket på uten at de blir ødelagt eller åpnes.

Andre type bøker skal kun erstattes hvis det er revisjoner og skal ikke kunne åpnes ved uhell samtidig være enkle å ha i en lomme på en kjeledress.

Hvordan skal håndboken lages for å fungere til formålet?

Noen eksempler

Gasstankere: For skip som frakter gas produserer vi prosedyrehåndbøker som brukes ved de forskjellige operasjonene om bord f.eks navigasjon, klargjøring før landing, landing, nød prosedyrer samt en del sjekklister. For at det skal være raskt og enkelt å slå opp på de forskjellige prosedyrene lager vi også faneark som letter oversikten. Sjekklistene lages i materiell som tåler tøffeforhold som sjø, olje og diverse kjemikalier. På gasstankere er det ikke lov å bruke elektronisk utstyr på dekk grunnet brannfare, i tillegg er elektronisk utstyr ikke alltid like godt egnet i vått miljø. Derfor fysiske håndbøker som tåler det meste.

Offshore: Personalhåndbøker med informasjon om alt av utstyr på hver enkelt plattform. Bøkene er et oppslagsverk som inneholder tegninger og skisser med forklaring av viktig utstyr om bord. Bøkene er laget i format som passer i lommen på arbeidstøy og derfor lett å ha med over alt. Også disse bøkene er laget i kunstig materiell som tåler tøffe forhold som det er ute på oljeplattformene.

Vi lager også håndbøker til bruk i vanlig miljø, spiralisert, rygglimt eller stiftet.

Trenger du bistand på design?

Ta kontakt med oss for gode råd, vi har egne grafisk designere som kan sette omslag med riktig ryggtykkelse og sjekke filene. Eller hjelpe deg fra ide til ferdig produkt.

Vi tilbyr byråtjenester

Litt usikker på hva du skal velge?

Ta kontakt med våre rådgivere, og vi kan diskutere oss frem til beste løsning for deres produkt.