Vårt miljøansvar

Vi er vårt miljøansvar bevisst og jobber for bærekraftig produksjon i alle ledd

Ved å miljømerke produktene sine bidrar kundene våre til en positiv miljøutvikling. Vårt bidrag er å produsere i henhold til de strenge miljøkravene og dekke kostnadene ved dette.

Bevisst miljøpolitikk

Zoom Grafisk har helt siden oppstarten innarbeidet en bevisst miljøpolitikk på tvers av hele bedriften. Vår virksomhet preges av et helhetssyn på miljøområdet, og den skal styres gjennom en avveining mellom kundens krav, hva som er teknisk mulig og hva som er økonomisk fornuftig.

Vi vil, såfremt det er mulig, påvirke våre kunder til å ta hensyn til miljøet f.eks. ved valg av papir og derved produktets totale innvirkning på miljøet.

Lavest mulig miljøbelastning

Ved gjennomføring av våre arbeidsoppgaver skal vi tilstrebe arbeidsmetoder som gir lavest mulig miljøbelastning. Metoder, prosesser og produkter som innebærer en mindre belastning på miljøet skal prioriteres framfor andre likeverdige alternativer. Ansvaret for dette hviler på innkjøpsansvarlige i organisasjonen.

Vi gir våre ansatte nødvendig opplæring og informasjon for å styrke viljen til å ta miljøansvar i det daglige arbeidet i virksomheten. Det styrker et godt internt og eksternt arbeidsmiljø.

Vårt miljøarbeid

Vi følger gjeldende lover og regler, og redegjør for vårt miljøarbeid til våre forbindelser. Vi skal påvirke våre leverandører til å ta det samme miljøansvar som vi gjør. Vi bruker kun leverandører som har kvalitets- og miljøaspekter og leverer varer som ikke strider mot ILO-konvensjonen.

Zoom Grafisk jobber aktivt for at etisk forretningsdrift, forsvarlig miljøhåndtering og bærekraftig utvikling blir ivaretatt i hele verdikjeden.

VÅRE SERTIFISERINGER
TRYKT I NORGE

Fremhev bedriftens miljøprofil med «Trykt i Norge», et kvalitetsmerke som viser at du har benyttet et trykkeri i Norge med faglært arbeidskraft, høy kompetanse og topp kvalitet. Som kunde av Zoom Grafisk kan du sette merket på alle jobber vi produserer. Da vet du med sikkerhet at du handler hos et norsk kvalitetstrykkeri.

Vårt godkjente Trykt i Norge-merke lastes ned her.
Vårt lisensnr. er 7726.
Les mer om Trykt i Norge på tryktinorge.no

SVANEMERKET
Zoom Grafisk AS er sertifisert for å bruke det nordiske miljømerket Svanen. Et svanemerket trykkeri skal bruke papir som oppfyller svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir.

Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

Miljømerking stiller strenge krav til kjemikaliene som benyttes ved trykkingen, slik som trykkfarger og rensemidler. Miljømerking stiller også krav til blant annet avfallshåndtering på trykkeriet.

Svanemerket kan lastes ned her.
Vår lisens er 2041 0501.
Les mer om Svanemerket på svanemerket.no

GRØNN PUNKT

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar Zoom Grafisk ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Til sammen sørger medlemsbedriftene for at Norges CO2-utsliipp reduseres med 350 000 tonn hvert år!

Merket kan lastes ned her.
Vårt kontrollmedlemsnr. er 40854.
Les mer om Grønt punkt på grontpunkt.no

ECOVADIS

Zoom Grafisk er tildelt sølvrangering av EcoVadis´ prestisjefylte evaluering, noe som plasserer Zoom Grafisk blant de topp 14 % evaluerte selskapene i grafisk bransje.

Vi tror at framtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljøansvar med egen lønnsomhet.

EcoVadis er en av verdens mest anerkjente, uavhengige plattformer som observerer og evaluerer selskapers samfunnsansvar (CSR) og bærekraft. EcoVadis utarbeider rangeringen ved hjelp av et analysesystem som evaluerer bedriftenes samfunnsansvar (CSR) basert på områdene miljø, arbeidsforhold og menneskerettigheter, etisk forretningsdrift og bærekraftig verdikjede.