TPF informerer nr. 9 oppdatart mai 2021

Forord INFORMERER NR 9 Temaveileder for flate tak Om utførelse av flate, aktive tak Med aktive tak menes tak som har en funksjon ut over det tradisjonelle med å være skillekonstruksjon mellom innvendig og utvendig klima. Man ser for seg at framtidens tak vil være mer aktive i den forståelse at de gir utvidet bruk og nytte for brukerne av bygget ved at de i større og større grad nyttiggjøres til takterrasser, takhager eller grønne tak og at omfanget av tekniske installasjoner i tillegg vil øke, se eksempler vist fig. 1. Økt bruk av takene vil kreve mer tilsyn og vedlikehold. Dette vil stille større krav til takene, både løsningene og materialene, spesielt tettesjiktene, og til taktekkerne. Økt bruk vil også sannsynligvis kreve flere sikkerhetsforanstaltninger av enten midlertidig eller permanent karakter. HVA ER TPF? Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) er en sammenslutning på frivillig basis av bedrifter som arbeider med taktekning i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider. Hensikten med TPF er å dekke et behov medlemmene har for forskning ved utvikling av isolasjons- og tekkesyste- mer, og å utgi informasjon om riktig bruk av disse. En oversikt over hvilke bedrifter som er tilsluttet TPF finnes på hjemmesidene. INFORMASJONSBLAD Nr. 9 Revisjon november 2020 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe Forfattere (2008): Knut Noreng Britt Galaasen Brevik Bjørn Petter Jelle Revidert (2020): Jørn Emil Gaarder

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MDU=