TPF informerer nr. 7

INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal Revisjon 2019 av Jørn Emil Gaarder INFORMASJONSBLAD Nr. 7 Utgitt april 1996 Sist revidert: desember 2019 www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe Sekretariat: SINTEF Community Byggematerialer og konstruksjoner Høgskoleringen 7B 7465 Trondheim Telefon: 73 59 33 90 Telefax: 73593380 INNLEDNING Dette informasjonsbladet er laget av Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) og SINTEF Community. Informasjonsbladet omhandler bruken av dampsperrer i tak, både kompakte og luftede tak med og uten helning. HVA ER TPF? Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) er en sammenslutning på frivillig basis av bedrifter som arbeider med taktekning i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider. Hensikten med TPF er å dekke et behov medlemmene har for forskning ved utvikling av isolasjons- og tekkesystemer, ogåutgi informasjonomriktigbrukavdisse. Enoversikt over hvilkebedrifter somer tilsluttetTPFfinnespåhjemmesidene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MDU=