TPF informere nr. 5

2  Innholdsfortegnelse 1  INNLEDNING .................................................................................................................................... 5  2  BEREGNING AV VINDKAST HASTIGHETSTRYKK ............................................................................... 5  2.1  Generelt................................................................................................................................... 5  2.2  Flytskjema ved beregning av q p  (z).......................................................................................... 5  2.3  Distrikt, referansevindhastighet, høyde over havet og byggets høyde .................................. 5  2.4  Terrengkategori ....................................................................................................................... 6  2.5  Nivåfaktor ................................................................................................................................ 8  2.6  Terrengform og topografifaktorer .......................................................................................... 9  2.6.1  Byggested bakenfor skråningstopp (forhøyning) .......................................................... 10  2.6.2  Byggestedet i skråning foran skråningstopp ................................................................. 10  2.6.3  Byggestedet ved en regulær ås ..................................................................................... 10  2.6.4  Byggested på lesiden av bratt terreng (skrent) ............................................................. 11  2.7  Forenklet beregning av q p  (z) ................................................................................................ 12  2.7.1  Grunnverdi for hastighetstrykket for kastvind q p0  (z) ................................................... 12  2.7.2  Retningsfaktor c dir .......................................................................................................... 13  2.7.3  Årstidsfaktor c season og sannsynlighetsfaktor c prob  ......................................................... 13  2.7.4  Nivåfaktor c alt ................................................................................................................. 13  2.7.5  Faktor k 1  for vindakselerasjon over åser og skråninger ................................................ 13  2.7.6  Faktor k 2  som omhandler vindkastøkning på lesiden av bratt terreng ......................... 13  2.7.7  Faktor k 3 overgangssoner .............................................................................................. 13  2.7.8  Sammenstilling av resultatene ...................................................................................... 13  2.8  Huskeliste for beregning av q p  (z).......................................................................................... 14  2.9  Symboler................................................................................................................................ 14  3  BEREGNING AV VINDKREFTER PÅ TAK .......................................................................................... 15  3.1  Formfaktorer for tak.............................................................................................................. 15  Utvendig last c pe  ............................................................................................................................ 15  Hjørnesonelengde og randsonebredde ........................................................................................... 16  3.1.1  Innvendig last c pi ............................................................................................................ 16  3.2  Virkningsgrader ..................................................................................................................... 17  3.2.1  Virkningsgrad for utvendig last, f3 ................................................................................ 17  3.2.2  Virkningsgrad for innvendig last f 4  ................................................................................ 18  3.3  Lastfaktorer ........................................................................................................................... 19  3.4  Dimensjonerende last ........................................................................................................... 19  4  FESTEMIDLER................................................................................................................................. 19

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MDU=