TPF informere nr. 5

INFORMERER NR. 5 INNFESTING AV FLEKSIBLE TAKBELEGG Dimensjonering og utførelse Faglig ansvarlig: Knut Noreng INFORMASJONSBLAD Nr. 5 Siste oppdatering foretatt 2019 erstatter  tidligere  blader med samme nummer  www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe Sekretariat: SINTEF Community Byggematerialer og konstruksjoner Høgskoleringen 7B 7465 Trondheim Telefon: 73 59 33 90 Telefax: 73 59 33 80 De t t e informas jonsbl ade t er l aget av Takprodusent enes For skningsgruppe (TPF) i samarbe id med SINTEF Communi ty (Foto: Protan) INNLEDNING Bladet omhandler beregning av vindlast på tak i henhold til NS-EN 1991-1-4 om vindlaster, samt mekanisk innfesting av fleksible takbelegg for å motstå vindkreftene på stedet. Bladet gir også retningslinjer vedrørende detaljutførelse. HVA ER TPF? Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) er en sammenslutning på frivillig basis av bedrifter som arbeider med taktekning i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider. Hensikten med TPF er å dekke et behov medlemmene har for forskning ved utvikling av isolasjons- og tekkesystemer, ogå utgi informasjonomriktigbrukavdisse. Enoversikt over hvilkebedrrifter somer tilsluttetTPF finnespåhjemmesidene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MDU=