Personvern og databehandling

Databehandleravtale

Når du bruker Zoom Grafisk som underleverandør til en trykksak som skal distribueres må det foreligge an databehandleravtale mellom deg som «dataansvarlig» og oss som «databehandler».

Zoom Grafisk har utarbeidet en standard avtale for grafisk produksjon. Ta kontakt med daglig leder hvis du ønsker denne tilsendt.
En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Du kan lese mer hos datatilsynet.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er gjeldende for zum.no, opplastingssystem av filer, markedsportaler, ERP- og CRM-løsninger.

Zoom Grafisk AS (org.nr 980 460 819)

Utlevering av opplysninger til tredjepart
Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter. Zoom Grafisk bruker i dag underleverandører til å levere deler eller hele produktet eller tjenesten.

Personopplysninger som behandles
Zoom Grafisk samler ikke inn personopplysninger som personnummer og fødselsdato. Eksempel på opplysninger som innhentes fra skjemaer på nettsider, eller epost og telefon:

 • Navn
 • Stilling
 • Ansatt-ID
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Melding (bakgrunn for henvendelse)
 

Formålet med innhenting og registrering av opplysninger

 • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
 • For å kunne ha nødvending kommunikasjon og kundeoppfølging
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
 • For å kunne sende relevant informasjon
 

Oppbevaring og sletting
I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Zoom Grafisk lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Rettigheter
I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Zoom Grafisk, ved daglig leder. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27. Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Klager
Dersom du mener Zoom Grafisk ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon:
Zoom Grafisk AS
32 26 64 50

Sist oppdatert oktober 2020